SMART Invest Group 


Jsme tu abychom pomáhali zlepšit dostupnost služeb maloobchodních prodejen i obyvatelům menších a středních měst v České republice.


Vytyčili jsme si nelehký cíl a to přilákat maloobchodní řetězce i do menších měst České republiky. Naše zaměření je tedy na města přibližně do 5000 obyvatel, kde je naším posláním vybudovat nákupní parky, které budou sloužit potřebám lídí žijících v těchto menších městech.

Při plánování nákupních parků vždy pečlivě nasloucháme potřebám místních obyvatel a zástupcům města, abychom pro ně vybudovali nákupní park přizpůsobený jejich potřebám.


Jsme tu pro obyvatele menších měst, abychom jim zpříjemnili život ...

Našim posláním je přiblížit obchody i obyvatelům menších měst.